سیستم کامپیوتری مدیریت تعمیرات چیست؟

سیستم کامپیوتری مدیریت تعمیرات (اختصاری CMMS) یک پایگاه داده کامپیوتری است که اطلاعات راجع به فعالیتهای تعمیراتی یک سازمان را مدیریت و اجرا می‌کند. هدف از این اطلاعات کمک به پرسنل تعمیرات برای انجام موثرتر وظایفشان است برای مثال تعیین اینکه کدام دستگاه‌ها به تعمیر احتیاج دارند یا کدام انبارها قطعه مورد نیاز را دارند. همچنین این اطلاعات می‌تواند به مدیریت کمک کند که تصمیمات آگاهانه تری بگیرد برای مثال با محاسبه هزینه تعمیر خرابی و مقایسه با هزینه تعمیرات پیشگیرانه برای هر دستگاه که ممکن است به تخصیص بهتر منابع منجر شود. اطلاعات CMMS را می‌توان برای وضع رویه‌های اجباری نیز مورد استفاده قرار داد.
(بیشتر…)

بیشتر بخوانید
Ali Abi مارس 18, 2021 0 نظر