جمیل مندی

تخصص:
مدیر پروژه
تجربه:
10 سال
ایمیل:
software@zimfix.com
تلفن:
+8 (123) 985 789
فکس:
+8 (123) 985 788

اطلاعات شخصی

پس از پیوستن به گروه، مدیریت پروژه‌های برنامه‌نویسی Zimend را بر عهده گرفت.

تماس با ما