علی ابی

تخصص:
مدیر روابط عمومی
تجربه:
10 سال
ایمیل:
info@zimfix.com
تلفن:
+8 (123) 985 789
فکس:
+8 (123) 985 788

اطلاعات شخصی

علی ابی در آغازین روزهای تأسیس Zimend به این شرکت ملحق شد.

تماس با ما